Fotovoltaika

Za sončne elektrarne se pogosto uporablja tudi izraz fotovoltaična elektrarna. Pomen je v obeh primerih enak. Sončna elektrarna pomeni pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo. Z izrazom fotovoltaika, ki izhaja iz angleškega izraza »photovoltaics« (od tod svetovno znana kratica PV), pa izrazimo izkoriščanje fotoefetkta oz. svetlobnega učinka za pridobivanje električne energije.
Beseda fotovoltaika izvira iz grške besede »phos«, ki pomeni svetloba in »volt«, ki pomeni enoto električne napetosti. Torej gre za vedo, ki preučuje pretvorbo svetlobne energije v električno.
Fotoelektrični pojav je odkril francoski fizik Alexandre-Edmond Becquerel že leta 1839. Ugotovil je, da se jakost električnega toka med elektrodama v elektrolitu poveča, če so elektrode obsijane s soncem.
Fotovoltaični sistemi so vsi sistemi, ki izkoriščajo PV pojav. Taki sistemi so sestavljeni iz fotovoltaičnih modulov, te pa iz še manjših enot, t.i. sončnih celic.